Genel

BEŞ FARKLI PSİKİYATRİK BOZUKLUĞUN GENLERDEKİ İZLERİ SÜRÜLDÜ VE BENZER KALIPLARA ULAŞILDI

Written by furkan

BEŞ FARKLI PSİKİYATRİK BOZUKLUĞUN GENLERDEKİ İZLERİ SÜRÜLDÜ VE BENZER KALIPLARA ULAŞILDI

Otizm, şizofreni, bipolar bozukluk, depresyon ve alkolizm. California Üniversitesi (UÇLA) araştır­macıları bu beş psikiyatrik bozukluğun genlerdeki izlerini sürdüğünde genetik faaliyetler açısından ortak kalıplarla ortaya çıkıyor olabileceklerini gördü.

Yüzlerce insanın beynini analiz eden uzmanlar özellikle bipolar bozukluk, otizm ve şizofreni söz konusu olduğunda beynin belirli molekülleri benzer oranlarda ürettiğini keşfetti. Bunun dışında; bipo­lar ile ağır depresyon arasında ve ağır depresyon ile otizm arasında benzer kalıpların paylaşıldığı da görüldü. Araştırma sonuçları, bu beş bozukluğun, beyin hücrelerinin birbirleriyle etkileşimlerini de benzer şekilde sekteye uğratarak beyinde belirli kalıplarla ortaya çıkan bir yansıma yarattığını gösteriyor.

Leave a Comment