Fetva İlmihal

BİT’ATLARDAN SAKINMAK

Written by furkan

BİD’ADLARDAN VE TEMELİ DİNE DAYALI OLMAKSIZIN SONRADAN ORTAYA ÇIKAN İŞLERDEN SAKINMAK

BU KONU İLE İLGİLİ AYETLER
  1. “Gerçeğin ötesinde sapıklıktan başka ne var ki?”

Bu ayet-i kerime, hak ile dalalet arasında bir bağ olmadığını ortaya koymaktadır. Haktan ayrılan mutlaka dalalete düşer, sapıklık batağına saplanır. Allah’tan başka rab arayan, batıl yollara dalar,uydurma ilahlara inanır,tevhid akidesinden ayrılarak şirke sapar.

Gerçeği gören, bilen tanıyan kimse, nasıl olur da sapıklığa değer verip tercih eder? İnsana yakışan hakkın yanında ve hakta olmaktır. Her çeşit bid’at ve temeli dine dayanmayan,sonradan uydurulmuş her şey sapıklıktır. Sapıklığın her türlüsü reddedilmiştir,makbul deildir.

Allah Yolunda hizmet edebilen ve Rabbine sımsıkı sarıla bılenlerden eylesin.

Leave a Comment