Fıkıh Genel Hadis

Büyük Ecir Kazanacak Olanlar

Written by furkan

“Müslüman erkekler ve müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, taate devam eden erkekler ve taate devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevâzî erkekler ve mütevâzî ka­dınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlannı koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah’ı çok zikr­eden erkekler ve kadınlar var ya; işte Allah, bunlar için mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.” (Ahzab: 35)

Müslim’in Sahih’inde Ebu Hü rey re’den yapılan rivayete göre, Rasûlullah (s.a.v.)

şöyle buyurmuştur:

“Müferridler yarışta öne geçtiler.” Sahabe: “Ey Allah’ın Rasûlül Müferndler de kimlerdir?” diye sorduğunda, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Allah’ı çok zikre­den erkekler ile Allah’ı çok zikreden kadınlardır.”

Yukarıda yer alan ayet, bu kitabı elinde bulunduranların üzerinde önemle dur­maları ve dikkat etmeleri gereken bir noktadır. Nitekim bu kitabın yazan da bunun üzerinde büyük bir titizlikle durmuştur. Gerçi bu konuda farklı görüşler İleri sürülmüş­tür. Bu konuda görüş ileri sürenlerden İmam Ebul Haşan Vahidî’nin ifadesine göre- Abdullah b. Abbas şöyle söylemiş:

“Allah’ı çok zikretmekten maksat, namazların ardından Allah’ı zıkteimektu, aynı

Âtâ İse diyor ki: “Kim, beş vakit namazını tüm haklarına riayet ederek kîlarsa, kimse, yüce Allah’ın: “Allah’ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar” (Ahzab.

. 35) ayetinin içerisindeki yerini almış olur. “Bu husus, Vâhidî’nin de naklettiği bir ger*

Ebu Said ei-Hudrî’nin rivayetine göre, Rasululiah (s.a.v.) şöyle buyurmuş:

“Eğer kişi geceleyin eşini uyandınp ikisi birlikte veya fek tek iki rekat namaz kı farlarsa, bu takdirde Allah’ı çok zikreden erkekler ve kadınlardan olarak yazılırlar ” (?)

İmam Ebu Amr b. Saiah’a: “İnsan için gerekli zikir miktarı ne olmalıdır ki, Allah’ı çok zikreden erkekler ile kadınlar arasında yer alabilmiş olsun?” diye bir soru yöneltilince, der ki:

“Kesin olarak Rasululiah (s.a.v,) ile ashabı tarafından söylendiği ve okunduğu sabit olan zikirlere sabah akşam tüm vakitlerde ve değişik zamanlarda devam eden kimse gerçekten Allah’ı çok zikreden erkekler ile kadınlardan olmuş olur.” En doğru­sunu yine de yüce Allah bilir.

 

Leave a Comment