Genel

ÇİN İNSANLAR ÜZERİNDE GENETİK DÜZENLEME YAPMAYA BAŞLADI

Written by furkan

Erkeğe ihtiyaç duymadan üre­meye başlayan benekli kerevitler tüm Avrupa’da hızla yayıldı. Sadece 30 yıllık geçmişi olan bu yeni kerevit türü dişilerden oluşuyor ve inanılmaz bir hızla çoğalıyorlar.

Yapılan incelemeler kerevi­tin genlerinde bir mutasyon oluştuğunu ve mutasyonun ilk ortaya çıktığı dişiden bu yana tek başına üreyebilme becerisi yarattığını gösterdi. Kerevitin ayrıca Madagaskar, Japonya ve ABD tatlı sula­rında da önlenemez bir hızla

yayılıp yerli türleri tehdit ettiği görüldü.

Sadece 2 ay gibi bir sürede kendisinden 200-300

yumurta üretebilen kerevit, bulunduğu tatlısu ekosistemleri- ni ele geçirmeye başladı.

Çin’in 2016’dan bu yana CRISPR tekniğini kul­lanarak insan genomu üzerinde çalıştığı zaten bilinmekteydi. Dünyanın geri kalanındaysa insan genomu düzenlemelerine sınırlamalar getirildi. Çin ise bu araştırmalara hiç ara vermeden devam etti.

ABD’de bir gazete tarafından yapılan araş­tırma; CRISPR ile gen düzenleme tekniğinin son 2 yıldır Çin hastanelerinde, kanser gibi bazı hastalıkların tedavisi için kullanılmakta uğunu gösterdi. Hastane etik komitelerine konuda izin veren Çin, gerekli görülen hasta­lar için CRISPR uygulamasının başlatılması­nı sağlayacak onayın aynı gün içinde verilmesini sağlıyor.

Leave a Comment