Çocuk Dini Hikayeler Güzel Sözler Kadın

EVE BEREKET GETİREN AMEL|Dini Hikaye|

Written by furkan

Allah Teala peygamberlerinden birine vahyederek:

-Ben filan kulunum(bir imtihan olarak) ömrünün yarısını fakirlik yarısınıda zenginlikle geçirmesine hükmettim.Hangisini Evvel isterse onu vereceğim kendisine sor, arzusunu beyan etsin Buyurdu. O peygamber bu adamı çağırdı ve gelen vahyi haber verdi Adam saliha bir hanım olan zevcesine istişare etmek istediğini söyledi.

istişare üzerine hanımı:

  • hanımı:Zenginliğin evvel olmasını tercih et dedi
  • adam: Zenginlikten sonra fakirlik zordur Fakirlikten sonra zenginlik ise pek tatlıdır dedi
  • hanımı: Bu hususta benim dediğime bak karşılığını verdi

Adam peygambere gidiğ evvela zenginliği tercih ettiğini bildirdi Allah Teala ona bütütn zenginlik kapılarını açtı büyük bir bolluk ve bereket ihsan eyledi

O firasetli hanım kocasına dediki :

  • eğer bu nimetin Ömrünün sonuna kadar devam etmesini istiyorsan Allahın kullarına karşı cömert ol Kendine bir elbise aldığın zaman muhakkak bir fakire de elbise al kendin ne yiyip içersen fukaraya da onlardan ikram et…

Adamın ömrünün ilk yarısı böyle bolluk içinde ve şükür ile geçince Allah Teala o peygamberine vahyederek

– Ben o kuluma bir imtihan olarak ömrünün yarısını zenginlikle yarısınıda yoksullukla geçirmesini teklif etmiştim. Fakat o kulum bütün nimetlerime şükretti Şükür ise nimetin ziyade olmasını ve devam etmesini gerekli kılar O salih kuluma ömrünün geri kalan kısmını da zenginlikle geçirmesini takdir ettiğimi müjdele buyurdu.

Nitekim ayet i kerimede şöyle buyrulmaktadır

” Deki Rabbim kullarından dilediğine bol rızık verir ve kısar. Siz hayra ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır(sebe 39)

Leave a Comment