Dualar Fetva

Zikir Halkaları

Written by furkan

Bilmelisin ki, zikir nasıl müstehap bir şeyse, uygun zikir hal kolon no katılmak da müstehaptır. Kaldı ki bu konuya ilişkin deliller oldukça fazladır ve Allah’ın izniyle bu deliller yeri geldikçe anlatılacaktır. Bu konuda Hz, Ömer’in oğlu Abdullah (r.a.)’m ri­vayet ettiği hadis yeter sanınm. Rasulultah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur.

“Cennet bahçelerine uğradığınızda, oradaki güzel nimetlerden payınıza düşeni alm,” Bunun üzerine sahabe: “Ey Allah’ın Resulü! Cennet bahçeleri de nedir?” dîye sorarlar. Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurur: “Zikir halkalarıdır; çünkü Allah’ın yeryüzün­de dolaşarak tesbit yapan melekleri vardır, bunlar zikir halkalonnı ararlar, onlara rast­layınca hemen çevrelerini sararlar.”

Müslim’in Sahih’inde yer aldığına göre, Muaviye demiştir ki: “Rasulullah (s.a.v.) ashabından bir grubun zikir halkasının yanına çıkagelir ve şöyle buyurur:

“Burada toplanma amacınız nedir?” Sahabe de şu cevabı verirler: “Toplanma­mızın amacı, yüce Allah’ın bizi İslâm’a yöneltmesi sebebiyle O’nu zikretmek ve O’na hamdetmektir. O’nun lütuf ve ikramı bizi O’na hamdetmeye götürmüştür. Hz. Pey­gamber (s.a.v.) de: “Sizi sadece bu amacın burada topladığına, Allah adına yemin eder misiniz? Şunu da anlamanızı isterim ki, sizi suçlamak için size yemin ettiriyor değilim; ancak Cebrail bana gelip bildirdi ki yüce Allah meleklerine karşı sizinle övü- nüyormuş.*

Ebu Said el-Hudrî ile Ebu Hüreyre’nin rivayetlerine göre, Rasulullah (s.a.v.) şöy­le buyurmuşlar:

“Allah’ı zikretmek maksadıyla bir topluluk oturduğunda, melekler onları kuşatır ve üzerlerine Allah’ın rahmeti ve sekîneti iner ve Allah, onları katindakilere anlatarak över.”

Allah Zikir halkalarından kalplerimizin pasını silmeden kaldırmasın

ALLAH Aşkıyla Gözünden Yaşlar akıta bilenlerden eylesin Dostlar

Zikirin Tadını alabilenlerden eylesin

Selam ve Dua ile

Leave a Comment